Słońce cz. 7

Podług pierwszej hipotezy, objętość słońca, a zatem i jego pozorna średnica powinna wzrastać z biegiem czasu, wskutek ciągłego narastania mas meteorycznych; podług drugiej przeciwnie średnica słońca wskutek jego kurczenia powinna się zmniejszać. Spostrzeżenia jednakże dotychczas nie potwierdziły żadnej z tych hipotez i pomiary słońca od XVII wieku, kiedy pierwszy raz je dokładnie dokonywać poczęto, do tej pory nie wykazały zmiany pozornej średnicy naszej gwiazdy dziennej; peryod obserwacyjny był prawdopodobnie za krótki.

W każdym razie, zdaje się, przypuścić należy, iż kiedyś, może nawet w bardzo odległej przyszłości słońce zagaśnie. Jednocześnie z ostatnim jego promieniem zgaśnie i wszelkie życie na ziemi. Następnie opór, jaki eter przestrzeni międzyplanetarnej ruchom planet i ziemi przedstawiać musi, będzie je bezustannie zbliżał do słońca, z którym się nareszcie połączą. Tym sposobem kiedyś z całego systematu słonecznego zostanie tylko ciemna masa – grób wspólny. Czy gdzie indziej wśród tysiącznych gwiazd przestrzeni wykwitnie jeszcze na nowo lub już wykwita życie podobne temu, jakie jest obecnie na ziemi, wiedzieć nigdy nie będziemy.

Comments
 1. Reklama

  To Cię zainteresuje:

  – wywóz gruzu Poznań
  – wywóz śmieci Poznań
  – wywóz starych mebli warszawa
  – wywóz ziemi Poznań
  – wywóz ziemi
  – żwir ogrodowy
  dmuchawy gazowe
  dmuchawy przemysłowe
  dofinansowanie z funduszy unijnych śląsk
  Dom dla osób starszych dolny śląsk
  dom opieki dla starszych osób