Postęp nauki cz. 1

Nauka bez wątpienia postępuje naprzód. Gdy przebiegniemy myślami wieki dzielące nas od Arystotelesa, widzimy, jak się doskonaliło i doskonali wszystko: i metody badania, i sposób stawiania wniosków, i same wnioski. Nauka współczesna stworzyła doświadczenie, którego nie znali starożytni. Zjawisko badane stawiamy w naszych pracowniach w takich warunkach, w jakich je właśnie badać chcemy; usuwamy wszystkie oddziaływania postronne, których obraz zjawiska skomplikować mogły. Drogą tak postawionych doświadczeń, dzięki także nadzwyczajnemu udoskonaleniu przyrządów pomocniczych, zgromadziła ludzkość przez ostatnich wieków kilka ogromny materiał faktów, których następnie przy pomocy nowych metod logicznych i matematycznych można już było zbudować wielkie syntezy wiedzy, wyprowadzić prawa, rządzące milionami zjawisk. Indukcja logiczna i analiza matematyczna podały sobie ręce, by z chaosu faktów wysnuć nici czerwone, postawić wielkie uogólnienia, do których wszystkie zjawiska sprowadzić by się dały. Takimi uogólnieniami były: prawo ciążenia (Newton, w. XVII), prawo niezniszczalności materii (Lavoisier, w. XVIII), prawo zachowania siły (właściwie energii, Helmholtz, Thomson, Mayer, Jonie 1840-1850). Dalej już za naszej pamięci Karol Darwin i Herbert Spencer drogą indukcji doszli do wspaniałego prawa rozwoju, które pierwszy zastosował do świata organizmów, a drugi do wszech-ogółu zjawisk.

Comments
 1. Reklama

  To Cię zainteresuje:

  – bezpłatny odbiór mebli warszawa
  – bmgmeble
  – Budowa rośliny
  – stojak na rowery
  – Calus-P stojaki na rowery
  – Calus-P stojak na rower
  – Calus-P stojak na rowery
  kancelarie notarialne wrocław
  kapcie ortopedyczne dla dzieci
  kawiarnie warszawa