Śmierć kosmiczna cz. 1

Nos omnes manet mors – jest to może jeden z najpewniejszych indukcyjno-doświadczalnych wniosków, jakie uczynić możemy. Lew Tołstoj w przemrażającym grozą obrazku: „Sniierć Iwana Iljicza” odmalował nam genialnie proces konania, co położy kiedyś kres życiu każdego człowieka. I literatura polska posiada obecnie w pracy p. Dąbrowskiego „Śmierć” bardzo analogiczne treścią do powieści Tołstoja studium psychologiczno […]
Napisał
Styczeń 15, 2018

Katastrofa niebieska cz. 4

Tym sposobem mamy tu do czynienia ze strasznym uderzeniem się dwóch globów o siebie, przy czym wytworzone niezmierne ilości ciepła wystarczyły dla wprowadzenia jednego z ciał całkowicie, a drugiego częściowo w stan rozpalonego gazu. Być może także, że zupełne uderzenie nie nastąpiło, lecz tylko jedno ciało, obracając się około drugiego, przyszło do niego tak blisko, […]
Napisał
Styczeń 15, 2018

Katastrofa niebieska cz. 3

Na tej podstawie z ilości i rozkładu ciemnych prążków (czyli tak zwanych linij Frauenhofera) w widmie słonecznym (tak nazywamy ową smugę barwną) wnioskujemy o składzie rozpalonej atmosfery słońca, w której, obok całego szeregu innych pierwiastków, wykazano niezaprzeczalną obecność wodoru. I inne gwiazdy, zbadane drogą analizy widmowej, pozwoliły nam również wnioskować o swym składzie chemicznym, pomimo […]
Napisał
Styczeń 15, 2018

Katastrofa niebieska cz. 2

Co się z nią stało, co za przyczyna pojawiania się tych dziwnych gości na sklepieniu nieba, którym wyobraźnia ludowa, jak kometom, przyczynę wszelkich zjawisk nieszczęsnych przypisywała – są to pytania, na które przez długi czas astronomia nie miała odpowiedzi. Dopiero badania fizyczne a mianowicie wynalezienie od r. 1860 analizy widmowej uchyliło nieco tajemniczej zasłony prawdy. […]
Napisał
Styczeń 15, 2018

Katastrofa niebieska cz. 1

W początku lutego 1892 r. na sklepieniu niebieskim w gwiazdozbiorze Woźnicy ukazała się mała gwiazdka, w miejscu, w którym do tej pory nie dostrzegano podobnego ciała. Drobny ten i dla zwykłego widza prawie nie zwracający na siebie uwagi fakt – nowa gwiazda, była piątej wielkości i chociaż widzialna nieuzbrojonym okiem, stanowiła tylko maleńki, migający się […]
Napisał
Styczeń 15, 2018

Słońce cz. 7

Podług pierwszej hipotezy, objętość słońca, a zatem i jego pozorna średnica powinna wzrastać z biegiem czasu, wskutek ciągłego narastania mas meteorycznych; podług drugiej przeciwnie średnica słońca wskutek jego kurczenia powinna się zmniejszać. Spostrzeżenia jednakże dotychczas nie potwierdziły żadnej z tych hipotez i pomiary słońca od XVII wieku, kiedy pierwszy raz je dokładnie dokonywać poczęto, do […]
Napisał
Luty 14, 2017

Słońce cz. 6

O ile dotychczasowe badania pokazały, świeci ona przede wszystkim światłem, odbitym (spolaryzowanym) słonecznym i prawdopodobnie składa się z drobnych meteorycznych ciałek lub meteorycznego pyłu, unoszącego się na znacznych odległościach od słońca. Lecz niezależnie od tego inne spostrzeżenia pozwalają przypuszczać, że korona świeci po części także i własnym światłem. Wszystkie te kwestie do tej pory należycie […]
Napisał
Luty 14, 2017

Słońce cz. 5

Wybuchy gazów z wewnętrznego jądra wywołują powstawanie plam na widzialnej tarczy słonecznej: rozżarzone gazy albowiem, wydobywając się z pod strasznego ciśnienia, jakie we wnętrzu słońca panować musi, rozszerzają się szybko i przez to, jako też przez promieniowanie ochładzają się poniżej temperatur zewnętrznych powłok, wskutek czego pochłaniają światło i optycznie przedstawiają nam zjawisko plam. Chromosfera jest […]
Napisał
Luty 14, 2017

Słońce cz. 4

Na oba te pytania nauka do tej pory nie dała w zupełności zadowalającej odpowiedzi. Co do budowy fizycznej słońca, z licznych hipotez najwięcej ma prawdopodobieństwa hipoteza Secciego, w szczegółach jednakże rozmaicie modyfikowana przez innych badaczy. Jądro słońca stanowi rozżarzoną masę płynną lub prawdopodobniej gazową, nadzwyczajnie zgęszczoną i nadzwyczajnie wysokiej temperatury. Owe jądro jest otoczone kilkoma […]
Napisał
Luty 14, 2017

Słońce cz. 3

Na koniec oddziaływanie chemiczne, roznoszone przez promienie słońca, to samo, które pozwala uchwycić na płytce fotograficznej podobieństwo fotografowanej osoby, daje możność wymiany pierwiastków w święcie organicznym: ono pozwala roślinom zabierać węgiel z powietrza, zawarty tam w postaci dwutlenku. Te zapasy węgla kamiennego, które dziś pozwalają nam wprowadzać w ruch nasze machiny, to skrystalizowana od wielu […]
Napisał
Luty 14, 2017