Katastrofa niebieska cz. 3

Na tej podstawie z ilości i rozkładu ciemnych prążków (czyli tak zwanych linij Frauenhofera) w widmie słonecznym (tak nazywamy ową smugę barwną) wnioskujemy o składzie rozpalonej atmosfery słońca, w której, obok całego szeregu innych pierwiastków, wykazano niezaprzeczalną obecność wodoru.

I inne gwiazdy, zbadane drogą analizy widmowej, pozwoliły nam również wnioskować o swym składzie chemicznym, pomimo niezmiernych odległości, jakie nas od nich oddzielają.

Nowa gwiazda w Woźnicy, zbadana widmowo przez Vogla w Poczdamie, dała jednak rezultat niespodziewany. Otrzymano jednocześnie dwa widma, nakładające się jedno na drugie. Jedno z nich ogólnie podobne do słonecznego, z prążkami ciemnymi na smudze barwnej; drugie, złożone z prążków jasnych, odpowiadających ciemnym, ale nieco odsuniętych na bok. Przyczyna zjawiska polega na tern, iż dwa widma otrzymujemy od dwóch różnych ciał, które pozornie znajdują się obecnie w jednym miejscu kuli niebieskiej, z których drugie składa się wyłącznie z rozpalonych do najwyższego stopnia gazów (jak się okazało przeważnie wodoru). Przy tym zboczenie prążków jasnych od ciemnych pozwala na podstawie t. zw. zasady Dopplera wnioskować, iż jedno ciało oddala się od drugiego z szybkością, która wedle badań Vogla wynosi 1,25 mili na sekundę.

Comments
 1. Reklama

  To Cię zainteresuje:

  Profesjonalne nagrania lektorskie
  profesjonalne sklepy internetowe
  Profesjonalne tłumaczenia filmów
  profesjonalne zdjęcia do cv warszawa
  profesjonalny pomiar czasu
  programy lojalnościowe bukmaher
  Projekty budynków gospodarczych
  prywatny ośrodek dla alkoholików
  prywatny ośrodek leczenia narkomanii
  Przedłużanie włosów Katowice