Istota atomów cz. 8

Sir W. Thomsonowi należy się zasługa, iż powyższe teoretyczne wyniki Helmholtza położył za osnowę swej hipotezy o istocie atomów. Podług Thomsona materia jest złożona z Niedziałek-atomów, z których każdy jest wirem pierwotnym (vortex – atom). Cała nieskończona przestrzeń wszechświata jest zapełniona pewnym substratem, posiadającym własności idealnego płynu, jaki stanowi osnowę badań Helmholtza. Być może, że płyn ten jest właśnie eterem. Substrat ten jednakże w każdym razie nie jest jeszcze materią. Materię stanowią tylko te części pierwotnego substratu, które tworzą owe wiry atomowe. Części nie wirujące substratu, nie oddziaływają na nasze zmysły (przynajmniej jako materia).

Przytoczone powyżej wyniki analizy Helmholtz’a w związku z hipotezą Thomson’a, przekonują nas, iż atomy wirowe podlegają w zupełności prawu Lavoisier’a o zachowaniu ilości materii. By zniszczyć atom wirowy, trzeba by go w myśl 3-go wniosku Helmholtz’a albo przyprowadzić na koniec przestrzeni, albo też rozdzielić samą przestrzeń. Tym sposobem hipotezą ta sprowadza niepodzielność atomów i stałość ilości materii we wszechświecie do jednego tylko zasadniczego przypuszczenia – nieskończoności przestrzeni.

Comments
 1. Reklama

  To Cię zainteresuje:

  – płaskowniki pa
  – porady projektanta wnętrz
  – Poznań – kontenery na gruz
  – Poznań kontenery na gruz
  – kontenery na gruz Poznań
  – Poznań- kruszywo
  – kruszywo Poznań
  gazety promocyjne Biedronki
  Gazowane napoje w ciąży
  gibbon slackrack
  giętarki do profili