Atomiczna budowa materii cz. 6

Prace J. Cl. Maxwella, Clausiusa, sir W. Thomson’a dowiodły, iż np. na przestrzeni części milimetra (jest to w przybliżeniu najmniejsz a długość jaką można ocenić okiem przez najsilniejsze mikroskopy) może się pomieścić od 400 do 1000 atomów materii, ale nie więcej!. Można więc przypuścić, że kiedyś przy udoskonaleniu idealnym naszych mikroskopów dojdziemy do tego, że ujrzymy atom materii. A jakżeż wtedy pojąć jego niepodzielność? Tutaj musimy zastrzec z jednej strony, że wszystkie powyższe obliczenia oparte są na możliwie pewnych podstawach i zostały otrzymane i sprawdzone czterema różnymi drogami, z czterech różnych grup zjawisk; ale mimo to są ważne tylko dopóty, dopóki w ogóle przyjmujemy hipotezę atomistycznej budowy materii, inaczej mówiąc, jeżeli materia składa się z. pojedynczych Niedziałek, to Niedziałki te mają wyżej przytoczone rozmiary.

Zastrzeżenie to, naturalnie, nie zmniejsza trudności, lecz ją jeszcze więcej podkreśla.

W ostatniej dopiero ćwierci wieku, pojawiła się w nauce nowa teoria struktury atomów, która pozwala, jeżeli nie pojąć ich fizyczną niepodzielność, to przynajmniej przypuścić możliwość tego faktu. Jest to hipoteza wirowych atomów Sir W. Thomsona – hipoteza jedna z najoryginalniejszych, jaką postawiono o materii od Demokryta z Abdery i Epikura, aż do naszych czasów.

Comments
 1. Reklama

  To Cię zainteresuje:

  – montaż pos
  – naprawa rtv poznań
  – naprawa tv poznań
  – serwis rtv poznań
  – naprawa telewizorów poznań
  – noclegi kepno
  gps dziecko
  Grys biała marianna
  grzbiet do bindowania
  hotel w centrum Lublina